Vše o kariéře u nás

O Sirius Finance

Milan Herák

Finanční tým je pražský tým poradců a manažerů Sirius Finance vedený Milanem Herákem.

Sirius vytvářejí a formují lidé, kteří se financím věnují řadu let. Ctí hodnoty silné jako gravitace a zakládají si na profesionalitě a individuálním přístupu.

„U nás v Siriu věříme, že fungující a úspěšná spolupráce musí být postavena na hodnotách. Jednou z těch našich hlavních je mezilidský vztah. Lidé s námi často řeší věci, které mohou jen těžko řešit s někým jiným. Taková důvěra nás zavazuje. Každý příběh člověka, kterému jsme mohli pomoci, je pro nás tím nejcennějším.“

Vrcholový management Sirius Finance
Sirius Finance

Jak se zrodila hvězda …

Sirius Finance má ve svém logu dvojhězdu Sirius v harmonické kompozici. Kruh jako tvar nemá začátek ani konec. Je přesný, dokonalý, harmonický. Reprezentuje nekonečno, je abstraktní, a přesto působí jako něco, co dobře známe. Kruh chrání, kruh specifikuje co je uvnitř a co venku. Kruh symbolizuje komunitu, rodinu a rovnoprávnost.

V našem pojetí silnější kruh ochraňuje menší, slabší. Společnost Sirius si jako vyspělý subjekt finančního trhu klade za cíl chránit a vzdělávat své klienty. Jste-li v našem kruhu, jste pod naší ochranou. Zároveň mají obě dvě hvězdy stejnou hmotnost a jsou si tedy rovny. I my ctíme rovnocenné partnerství s našimi klienty.

Napsali o nás

Vladislava Cisarzová generální ředitelkou a předsedkyní představenstva SIRIUS Finance, Vít Mikolášek místopředsedou představenstva

Společnost SIRIUS Finance se bude moci opřít o bohaté zkušenosti Vladislavy Cisarzové a Víta Mikoláška. Oba vrcholoví manažeři dokázali již dříve po právní a obchodní stránce vybudovat finančně poradenskou společnost s ročním obratem přesahujícím jednu miliardu korun. Zároveň se nyní stali spolumajiteli SIRIUS Finance.

Členy vrcholového managementu SIRIUS Finance se stali Karel Maroušek a Michal Oppl

Finančně-poradenská firma SIRIUS Finance získala do svého vrcholového vedení dva zkušené manažery, kteří jí mají pomoct konkurovat největším hráčům na trhu. Jsou jimi Karel Maroušek a Michal Oppl. Oba mají rozvíjet strategii zaměřenou na dlouhodobou spolupráci s poradci.

Karel Maroušek působí v SIRIUS Finance zeména jako stratég, vizionář a inovátor. Jeho hlavní doménou je produktová a obchodní strategie firmy. Kromě vlastnického podílu v SIRIU mu už od roku 2013 patří master franšíza sítě realitních kanceláří ERA Reality.

Michal Oppl je jako lídr poradenské sítě SIRIUS Finance odpovědný za vytváření a udržování motivačního, inspirujícího a profesionálního zázemí pro manažery a poradce. Kromě toho spoluvytváří projekty, dokumenty a systémy důležité pro efektivní a spravedlivé podnikání v rámci firmy.

Vrcholoví manažeři, kteří odešli z Partners, vstoupili do SIRIUS Finance. Na trhu finančního poradenství chtějí konkurovat profesionalitou i akciovým programem

„Naší zásadou je, že lidé, kteří firmu tvoří, ji také ve stejném poměru vlastní. Až se na trhu plně etablujeme, budou poradci a manažeři vlastnit v SIRIUS Finance 65 procent akcií,“ říká generální ředitelka SIRIUS Finance Vladislava Cisarzová a dodává: „Základní vstupenkou do firmy budou morálka a osobní etika. Férovost nebude v SIRIUS Finance jen líbivým marketingovým nástrojem, ale půjde o nedotknutelné pravidlo, jehož dodržování bude striktně vyžadováno.“

Svoboda spolupráce

Skutečné budování svojí firmy

 • Ctíme skutečné podnikání.
 • Klientela, kterou vybudujete, je Vaše. V případě, že v budoucnu změníte dres, můžete si vzít všechny klienty s sebou.
 • Spolupracovníci, které přivedete, jsou Vaši a v případě, že v budoucnu změníte dres, tak si je můžete vzít všechny s sebou.
 • Nemáme žádné konkurenční doložky.
 • Každý má svobodnou volbu a právo s námi kdykoliv začít spolupracovat a také kdykoliv přestat.
 • Umožňujeme manažerům a ředitelům mít vlastní s.r.o. a vlastní brand.

Manufaktura

Každý dělá to v čem je dobrý

 • Využití manufaktury znamená využití silných stránek jednotlivých poradců. Není už dnes nutné, aby všichni dělali všechno.
 • Na jedné straně jsou poradci, kteří si zakládají na osobní komunikaci s klientem, baví je setkávání se s novými lidmi a mají rádi práci s lidmi.
 • Na straně druhé jsou specialisté, kteří se věnují tvorbě finančního plánu, vyřizování hypoték či vyřizování kompletní agendy neživotního pojištění.
 • Díky manufaktuře zvládne obchodník více schůzek a specialista zase více finančních plánů. Každý dělá tu část práce, ve které je dobrý a nestojí ho tak skoro žádnou námahu.
 • Manufaktura je nástroj, má poradcům pomáhat, ale není povinná. Pokud je poradce zdatný obchodník a chce si administrativu dělat sám, tak klidně může.

Komplexní finanční plánování

Jsme finanční koučové pro své klienty a spolupracujeme s nimi dlouhodobě

 • Nejsme prodejci produktů.
 • Zakládáme si na tom, že klientovi pomůžeme vytvořit komplexní finanční plán.
 • Dlouhodobá spolupráce je pro nás základem kvalitní práce.
 • Našim cílem je pomoci klientovi splnit si své cíle a přání a nasměrovat ho k finanční svobodě.

Při klientech stojíme v dobrém i zlém.

Pomáháme jim při likvidacích pojistných událostí ve spolupráci s EUCS – společností na ochranu práv poškozených.

 • Uzavřít pojištění umí skoro každý, ale postarat se dobře o klienta když se mu přihodí pojistná událost? To už většina poradců na trhu dává ruce pryč.
 • Chceme být při klientovi dlouhodobě v časech dobrých i zlých a tuto službu vnímáme jako klíčovou, abychom dostáli slibu, že stojíme vždy při svých klientech.

Provizní model

Provizní model

Chceme férové odměňování pro všechny

Základní přerozdělovací poměr

85% síť x 15% centrála

 • Získatelská provize
 • Následná provize
 • Bonusová provize
 • Profitshare

Hypoteční úvěry: 1,6 %

Neživotní pojištění

Auta: 15 – 20 %
Majetek: 45 – 50 %

Investice

35 – 50 % z management fee

Životní pojištění

1. Varianta Upfront
a) 180 – 190 % v prvním roce (2 – 5 rok 0 %)
b) od 6. roku 1 %

2. Varianta PAYG
a) 30 % (1 – 10 rok)
b) 10 % (od 11. roku dále)

Vzdělávání

Vzdělávání našich spolupracovníků je pro nás jednou z hlavních priorit.

Věříme, že kvalitní práci odvedou pouze dobře vyškolení profesionálové.

Nováčci u nás ocení podporu garantů, kteří je provedou startem kariéry, naučí obchodní dovednosti a pomohou při prvních klientských schůzkách Vedle obchodních dovedností a znalosti finančního trhu budete moci prohlubovat svoje vzdělání zejména v těchto oblastech:

 • Podnikatelské myšlení
 • Umění prezentace
 • Komunikační dovednosti
 • Typologie osobnosti
 • Techniky vedení lidí
 • Motivace a kontroling
  … a další

Cílem je vytvořit co nejlepší prostředí pro výchovu osobností a leaderů.

Z našich událostí o osobním a firemním rozvoji

Hodnoty a standardy firmy

Kvalita je na prvním místě, v první řadě je služba pro klienta

Neexistuje jiná možnost než mít kvalitu služeb na žebříčku priorit úplně nejvýše. Právě díky kvalitě naší služby se k nám klienti stále vracejí či celoživotně ji využívají. Naše služba není o konkrétním finančním produktu, je o konkrétním a komplexním finančním plánu. Při našich klientech stojíme nejen v dobrém, ale také ve zlém, proto je pro nás samozřejmostí využívat služeb našich osobních pojistných likvidátorů.

Finanční poradenství není jen nástroj podnikání ve financích

Pro naše kolegy vytváříme inspirativní podnikatelské prostředí a upevňujeme firemní poslání. Naším cílem je pomoci klientovi splnit si své cíle a přání a nasměrovat ho k finanční svobodě. Podílíme se na výuce finanční gramotnosti a spojujeme akademickou půdu s praxí. Dáváme šanci studentům získat pracovní zkušenosti na stážích.

Není rozdíl mezi centrálou a sítí – jsme jedna firma

Tím nejcennějším, co naše firma má, jsou lidé. Ať už v poradenské síti, či na centrále společnosti. Jsme jeden tým, jedna firma.

Lidé, kteří tvoří firmu, ji ve stejném poměru také vlastní

Bezkonkurenční akciový program firmy. Stojíme si za tím, že ti, kteří pomáhají firmu budovat a rozvíjet, ji mají právo také vlastnit. Akciový program SIRIUS Finance počítá s deseti ročními tranšemi, ve kterých 65% firmy bude převedeno do rukou jeho poradenské sítě. Není firma jako firma!

Morálka a etika jsou důležitější než pravidla

Etická komise dohlíží na jakékoliv přestupky vůči klientovi, vůči kolegům, vůči dobrým mravům. Bereme to velmi vážně. Jméno firmy chráníme, bráníme a vážíme si ho, stejně jako všech, kteří jej vzorně reprezentují.

Lidé dělají to, co chtějí a co umí – podporujeme talenty

Jen ten, koho baví to, co dělá, je přirozeně motivovaný, efektivní a přínosný pro firmu. SIRIUS nabízí příležitost najít si to své pravé a v tom se zdokonalovat. Naši lidé mají naši podporu. Morálka nadevše –

Cílem k zajištění kvality je Manufaktura

Unikátní styl práce označovaný jako Manufaktura spočívá v týmovosti a odbornosti. Každý z týmu má svou specifickou pozici, náplň a zodpovědnost. Klientovi tak poskytuje servis nikoliv jeden poradce či manažer, ale vícečlenný tým, kdy každý z členů je odborníkem na danou problematiku, a tím je klientovi garantována komplexní péče s odpovídající kvalitou a odbornosti.

Vlastní byznys nemusí být mýtus

Svůj byznys máme možnost ovlivnit. Rozhodování o strategických otázkách týkajících se fungování poradenské sítě je plně v rukou Rady ředitelů. Nejvyšší zástupci poradenské sítě tak ovlivňují a rozhodují o zásadních dokumentech a nastaveních firmy jako např. o Kariérovém plánu, který udává cestu kariéry s konkrétními podmínkami pro postup na danou kariérovou pozici, hodnotu dané pozice určující pro výši provize, hodnotu rozdílové provize.

Kariérový plán

Kariérový plán

aneb kariéra pro poradce a manažery

 • Jasně daná pravidla hry pro manažery i pro poradce
 • U manažerských pozic je odměňování za osobní výkon závislé na výsledcích osobního výkonu nikoliv jen na pozici odpovídající týmovému výkonu. Manager tak může mít 6,5 euro jako mananžer, ale zároveň třeba 7,5 euro na osobní výkon jako poradce
 • Manažeři od pozice Director a výše se účastní ředitelské rady a rozhodují o chodu firmy
 • Poradci od pozice VIP Financial Planner se také mohou účastnit ředitelské rady

Akciový program

Akciový program

Tvoříme společnou firmu

 • Chceme společnou firmu a věříme, že akciový program bude pozitivní motivací pro naše spolupracovníky
 • V deseti tranších rozdělených do deseti let se rozdělí mezi nejdůležitější lidi ve firmě 65% akcií
 • Akcie má právo získat manažer od pozice Director a vyšší
 • Akcie má právo získat poradce od pozice Financial Planner
 • Každý má právo získat takový objem akcií v jednotlivém roku, který připadá na poměr výkonu jeho týmu nebo jeho vlastní produkce v daném roku

Chceš být náš nový parťák? Držíme Ti místo.

Prostředí formuje

Našim cílem je vytvořit síť poboček, která bude co nejvíce dostupná našim klientům.

Už dnes nás mohou najít v Praze, Brně, Ostravě, Valašském Meziříčí, Znojmě, Ústí nad Labem, České Lípě, Kolíně a v Plzni.

Zázemí centrály

Oddělení HR

Naše oddělení vás provede celým vstupním procesem a budeme vám parťákem v průběhu vaší kariéry u nás. Zajistíme vám registraci v našich systémech, u ČNB a u jednotlivých obchodních partnerů. Spolu budeme řešit povyšování a splnění všech regulatorních pravidel v personální oblasti. K tomu všemu máme na starost vzdělávání a školení, což je jedna z priorit firmy. Poradíme vám, která školení jsou pro vás nezbytná a co je dobré vědět a znát. Odpovídáme i za kontrolu kvality a dohlížíme na dodržování stanovených standardů a pravidel hry.

Co všechno pro Vás může udělat marketingové oddělení?

Na náš tým „markeťáků“ se můžete obracet ohledně reklamních materiálů a veškerých grafických úprav od dokumentů až po výlohy či interiér kanceláří. Spravujeme pro Vás službu Lead Agent, která Vám pomůže pracovat nejen se stávající databází klientů, ale zároveň Vám umožní sbírat nové kontakty. Dále se staráme o sociální sítě, připravujeme pro Vás interní časopis Hvězdář a organizujeme firemní akce. V případě potřeby se nám neváhejte ozvat.

Obchodní oddělení

Jako tým obchodního oddělení se o své poradce staráme zejména z pohledu produktové nabídky. Díky odbornosti zkušených produktových analytiků vybíráme ty nejlepší finanční produkty na trhu, nastavujeme jejich podmínky s obchodními partnery a připravujeme kompletní řešení. Zjistit, v čem se od sebe jednotlivé produkty liší, napomůžou poradcům produktové analýzy. Poradce nenecháme na holičkách ani v případě řešení zapeklitých případů, kdy jim pomáháme s vyjednáváním u obchodních partnerů. V neposlední řadě za nimi rádi vyjedeme do jejich kanceláří, kde společně rozebereme veškeré procesy, které při práci finančního poradce využívají a jak je ještě více a lépe zefektivnit.

Právní oddělení

Právní oddělení je tu pro poradce, aby se cítili jak v bavlnce. Poskytuje regulatorní podporu, aby se poradci neztratili v množství zákonů, pravidel a doporučení ČNB. Snaží se vždy sladit požadavky zákona s obchodní praxí, aby každý poradce poskytoval profesionální, férovou a dlouhodobou službu svým klientům. Rádi pro své poradce připravíme školení, odpovíme na Vaše dotazy a pomůžeme vám s řešením právního či regulatorního problému, se kterým se můžete setkat při výkonu činnosti finančního poradce. Musíme však vždy hájit dobré jméno a zájmy společnosti Sirius před těmi poradci, kteří by svou nekvalitní prací poškozovali úsilí jiných poradců, kteří působí pod naší značkou.

Projekty a vzdělávání

Studentská stáž

Dáváme šanci studentům a absolventům VŠ

 • Více jak 8 let aktivně spolupracujeme s řadou vysokých škol (Newton College, MZLU Brno, VUT Brno..).
 • Podílíme se na výuce finanční gramotnosti a spojujeme akademickou půdu s praxí.
 • Dáváme šanci studentům získat pracovní zkušenosti na stážích.
 • Spolupracujeme s VŠ na zajímavých projektech jako jsou „Stínování manažera“ interaktivní hra „Finanční svoboda“ či vzdělávání v oblasti obchodních dovedností a komunikace.
 • Věříme, že platí známé „nejdříve musí dřevo do kamen a pak až teplo ven“. Investice do vzdělání studentů se nám dlouhodobě vyplácí. Díky absolvování různých projektům u nás dostala řada studentů šanci podílet se na chodu firmy.

Reference účastníků Hvězdné stáže

Profesionální poradenství

Bez skvělého IT to dnes už ani nejde

 • Analýzu přání a cílů klienta dnes děláme formou interaktivních iPadů.
 • Poradce se nemusí už věnovat věčnému kreslení a klient vidí všechno interaktivně. Může si udělat představu o výši své případné hypotéky nebo o tom, kolik bude potřebovat na spokojenou rentu.
 • Klienti oceňují i tzv. „ikea efekt“ neboli „vytvoř si sám“, kdy má klient možnost aktivně se podílet na vývoji svého finančního plánu.

Kvalitní analýzy a srovnání

Detailní analýzy a aktuální informace z trhu, jsou v poradenství základ

 • Naši poradci mohou využívat srovnávač a sjednávač neživotního pojištění.
 • Ve spolupráci s Gepard finance řešíme klientům dnes hypotéky. Díky tomu mohou naši poradci využít srovnání aktuálních úrokových sazeb, nákladů i potřebné bonity jednotlivých bank.
 • Nezbytnou součástí práce našich poradců je také důkladná analýza životních pojištění, jejich výhod a také výluk.

Lead Agent

Lead Agent

Profesionální správa kontaktů

 • Budoucnost finančního plánování už není v nesmyslném navolávání stovek studených kontaktů.
 • Každý poradce získá svoje nové virtuální telefonní číslo a svoji webovou stránku, kterou si může upravit dle svých představ.
 • Využívání Lead Agenta velmi zefektivňuje práci s jakoukoliv databází kontaktů. Poradci už nevolají těm, kteří nemají o nic zájem, ale jen těm, kteří již byli informování o tom, že se jim někdo ozve.
 • Pomáhá nováčkovi rozjet jeho první klientelu. Je velmi užitečným pomocníkem při přijímacích pohovorech.
 • Pomáhá využít kontakty z různých školení a seminářů na VŠ či školení pro laickou veřejnost.

Benefity pro poradce

Všichni naši lidé mohou využít další výhody a nástroje

 • Našich spolupracovníků si vážíme, proto se snažíme jim vytvořit co nejlepší podmínky pro práci.
 • Mezi hlavní benefity našich poradců patří velmi zajímavý telefonní tarif od T-mobile a také operativní leasing, který umožní poradcům možnost využití široké škály vozového parku.
 • Příspěvek na iPad. Každý nováček může získat od centrály příspěvek na pořízení svého iPadu.
 • Byznys tripy – pravidelně 3x ročně budou mít poradci možnost vyrazit na trip do Evropy či světa. Vše na základě svých výsledků, které můžou sami ovlivnit.

Benefity pro poradce

Týmový duch

Nejen prací živ je člověk. Po dobře odvedené práci následuje zasloužená odměna.

Vytváříme pro naše spolupracovníky takové prostředí, aby s námi podnikali rádi a aby mohli žít takový život, ze kterého si nebudou muset brát dovolenou.


Chceš zjistit, jestli držíme flek právě Tobě?Koukni na video

Pošli nám číslo a čekej telefonát

Rádi Tě poznáme.

  ¹ Vyplněním a odesláním tohoto formuláře vyjadřuješ svůj souhlas se zásadami ochrany osobních údajů společnosti SIRIUS FINANCE, a. s.
  ² Tyto stránky jsou chráněny technologií reCAPTCHA a platí zde zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.